Prihlásenie do Zákazníckeho programu Toptrans

Česky Slovensky English Deutsch

Akceptácia Obchodných podmienok

Zákazník svojim prihlásením do Zákazníckeho programu prehlasuje, že sa oboznámil so Zasielateľskými podmienkami systému Toptrans ( ďalej len „Podmienky“) zverejnenými na internetových stránkach spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. www.toptrans.sk a že podmienky akceptuje.

Odkaz pre stiahnutie Zasielateľských podmienok (SK verzia): Zasielateľské podmienky k stiahnutiu

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

GDPR

Vážení klienti,

dovoľte nám Vás informovať o tom, že od 25.5.2018 (vrátane) budete vyzvaní, aby ste zmenili heslo po prvom prihlásení od uvedeného dátumu.

Je to z dôvodu účinnosti GDPR. Inštrukcie o formáte hesla obdržíte v rámci formulára určeného pre jeho zmenu.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

TOPTRANS EU, a.s.

GDPR

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že TOPTRANS EU, a.s. spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej „GDPR“/.

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré TOPTRANS EU, a.s. zhromažďuje, zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia.

Ďalej Vás informujeme, že TOPTRANS EU, a.s. v súvislosti s blížiacou sa účinnosťou GDPR, pripravuje príslušnú zmenu Zasielateľských podmienok a nadväzujúcich dokumentov.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na emailovej adrese gdpr@toptrans.sk

TOPTRANS EU, a.s.